02/07/2013

Zlena ambasada Iraka u Oslu

Student Škole za arhitekturu i dizajn Zaid Bin Talib, isprojektovao je modernu Ambasadu Iraka u Oslu. Ideja mu je bila da isprojektuje modernu zgradu koja će maksimalno iskorišćavati solarnu energiju i sakupljati atmosfersku vodu. Zgrada ima uvijenu strukturu a na fasadi ima posađenu vegetaciju. Fasada ambasade predstavlja igru oblika stvarajući iluziju pokreta. 

Projekat Ambasade Iraka u Oslu
slika [link]
Severna fasada zgrade je zatvorena, kako bi obezbedila zvučnu izolaciju objekta, dok se na zapadu fasada sliva ka otvorenom prostoru. Svi otvori i ulazi su okrenuti ka istoku, kako bi bili zaštićeni od zimskih vetrova. Krov je pokriven fotonaponskim panelima i projektovan je tako da sakuplja kišnicu koja se koristi za zalivanje okolne vegetacije. Sve staklene površine su visokoefikasne, smanjujući odsjaj dok, istovremeno, omogućavaju dobar pogled i zaštitu od sunca.

Projekat Ambasade Iraka u Oslu
slika [link]
Interesantno je da je autor ovog projekta rođen u Iraku gde je završio osnovne studije na Arhitekturi, a master studije je završio u Oslu. 

Tekst u saradnji sa sajtovima Inhabitat.com i zaidbintalib.wix.com/zaid-bin-talib.