01/07/2013

Zeleni kilovati iz Alibunara

Osim najveće elektrane na biogas, u opštini Alibunar je planirana izgradnja i prvih vetrenjača. Najveća elektrana na biogas u jugoistočnoj Evropi se gradi u mestu Ilandža, opština Alibunar. 

Vetrenjače ilustracija
slika [sxc.hu]
Ovo neće biti jedini zeleni kilovati iz ove opštine, planira se i skoriji početak izgradnje prvih vetrenjača. Planirana investicija u elektranu na biogas je 15 miliona eura a životinjski otpad će se obezbeđivati sa farmi u Banatskom Karlovcu i Vladimirovcu. Osim što će se proizvoditi električna energija, ovim će se rešiti i ekološki problem otpada sa tih farmi. Celokupna dalekovodna mreža će biti obnovljena i pojačana, kako bi se obezbedio prenos električne energije iz novih izvora.

Opština Alibunar će imati višestruke koristi od ovih projekata. Angažovaće se lokalna preduzeća u toku izgradnje a elektrana na biogas bi trebala da zaposli oko 50 radnika. Imaće koristi i vlasnici zemljišta, zato što će izdavanjem zemljišta za izgradnju vetroparkova, moći da obezbede sebi dodatne prihode. Već je potpisano 100 ugovora o zakupu parcela sa lokalnim vlasnicima.

Tekst u saradnji sa sajtom rtv.rs.