28/06/2013

Zelena zgrada Univerziteta Zapadni Mičigen

Univerzitet zapadni Mičigen u Kalamazu je planirao da renovira svoju staru zgradu Sangren Halla. Uspeli su da izgrade veći, energetski efikasniji i zeleniji objekat. Sedište škole za edukaciju sada predstavlja centar kampusa i ima 50 učionica. Svaki student, koji završava četvorogodišnje studije, će barem jedan predmet imati u ovoj zgradi. Ovaj objekat je dizajnirao SHW Group i dobio je Zlatni LEED sertifikat. Sadrži zeleni krov, upotrebljeno je puno elemenata za povećanje energetske efikasnosti i planira se skorija ugradnja fotonaponskog sistema na krovu, kako bi se deo energetskih potreba zadovoljio ovim putem.

Univerzitet zapadni Mičigen
foto: Justin Maconochie 

Univerzitet se odlučio za ovaj korak, pošto je postojala potreba za većim brojem učionica. Ovaj objekat, u poređenju sa starim, ostvaruje uštede u energiji u iznosu od 345.000 dolara godišnje. Sve učionice, čitaonice i čak i holovi i mesta za sastanke, su dizajnirani uz primenu savremenih tehnologija, kako bi zadovoljila kriterijume koje postavlja zlatni LEED standard. Primenjeni su: senzori za svetlo, pojačan stepen izolacije, gde god je bilo moguće - prirodna svetlost, brisoleji protiv pregrevanja, sistemi za rekuperaciju energije, ventilacija koja se prilagođava potrebama i broju ljudi itd. Krov je pokriven zelenilom.

Univerzitet zapadni Mičigen
foto: Justin Maconochie 
Univerzitet zapadni Mičigen
foto: Justin Maconochie 
Tekst u saradnji sa sajtom archdaily.com. Foto: Justin Maconochie.