03/06/2013

Tradicionalne islandske kuće

Tradicionalne islandske kuće građene od materijala sličnog naboju. Nedostatak drveta i odgrevnog materijala je diktirao izbor materijala za kuće koje su energetski visokoefikasne.

slika [link]

slika [link]

slika [link]
slika [link]
slika [link]
slika [link]
slika [link]
slike [link]