19/06/2013

Prva velika vetrofarma u Mongoliji

Prva vetrofarma u Mongoliji je ugovorena. Projekat vredan 100 miliona dolara predviđa izgradnju Salkhit vetrofarme, koja bi imala 31 vetrogenerator, svaki snage od 1,6 MW. Mongolija je dobra za postavljanje vetrofarmi, zbog jakih i stalnih vetrova. Na ovaj način će se umanjiti energetska zavisnost i upotreba uglja u elektranama.

Ilustracija vetrofarme
slika [link]
Ukupna snaga vetrofarme bi iznosila 50 MW, što je oko 5% ukupnog kapaciteta elektromreže Mongolije. Planirana je i priozvodnja još 2 GW energije iz obnovljivih izvora, kako bi se ispratio budući rast potrošnje energije. 

Vetrofarma je planirana da se izgradi duboko u Mongolskoj stepi, 70 km od glavnog grada, Ulaanbaatara. Iako je Mongolija tradicionalno zemlja nomada, sada počinje da se razvija ekonomski i povećava se potrošnja energije. Mongolija je zavisna od uvoza uglja iz Rusije, koji koristi u svojim termoelektranama. 

Izgradnjom vetroparka, zemlja će umanjiti potrošnju uglja za 122.000 tona, što će redukovati emisiju ugljen dioksida za 180.000 tona i smanjiti potrošnju vode za 1,6 miliona tona.

Tekst u saradnji sa sajtovima treehugger.com i Inhabitat.com.