06/06/2013

Finski Google centar koristi energiju vetra iz Švedske

Ugovor koji je potpisao Google sa firmama O2 i Allianz, omogućuje buduću upotrebu vetroenergije za pokretanje Hamina centra Google u Finskoj. Planirana je izgradanja 24 vetrogeneratora u Švedskoj za ove potrebe. Interesantan je podatak da je ovaj objekat nekad bio fabrika papira, pa je Google iskoristio postojeću infrastrukturu i u njoj napravio svoj centar podataka.
Google Hamina centar u Finskoj
[slika © google.com]
Kako sve ovo funkcioniše? Kompanija O2, koja se bavi izgradnjom vetro farmi, dobila je odobrenje da napravi farmu vetrogeneratora snage 72 MW u mestu Maevaara, na severu Švedske, koristeći vetrogeneratore snage 3MW, tako da će vetrofarma imati ukupno 24 vetrenjače. Google je otkupio celokupnu proizvodnju električne energije u narednih 10 godina, kako bi se njihov finski centar snabdevao čistom energijom. Dugoročni ugovor je omogućio kompaniji O2 da obezbedi sredstva od nemačke osiguravajuće kompanije Allianz, koja će postati vlasnik vetrovarme 2015. godine, kada se očekuje da farma počne proizvodnju energije.

Princip rada ovog sistema
[slika © google.com]
Ovakav sporazum je moguć zahvaljujući integrisanoj skandinavskoj električnoj mreži Nord Pool. Električna energija će se proizvoditi u Švedskoj, prenosiće se preko električne mreže do Finske, gde će se koristiti u centru Hamina. Posebno su bitni i Garancija porekla električne enegije, koja će služiti kao dokaz da je korišćena električna energija iz obnovljivih izvora energije. Prilikom proizvodnje određene količine električne enegije, izdaje se ova Garancija na tu količinu. Potom se ta garancija predaje Hamina centru, koji, pošto potroši tu količinu električne energije, Garanciju povlači. Sistem ima za cilj da korisniku omogući beneficije zelene energije i kao garancija da je sva korišćena električna energija dobijena iz obnovljivih izvora energije.

Garancije omogućuju Google kompaniji da održi svoj status karbon-neutralne kompanije*. Osim svih prednosti, upotreba vetrogeneratora dodatno doprinosi povećanju udela električne energije iz obnovljivih izvora u skandinavskoj mreži.

Tekst u saradnji sa Google Blogom.
*Karbon neutralno znači da se za rad neke kompanije ne koriste energetski izvori koji stvaraju ugljen-dioksid, odnosno da se količina ugljen-dioksida koji kompanija proizvede, nekako ukloni ili otkupom dovoljnog broja karbon kredita kojima se trguje na svetskim berzama.