21/06/2013

Dubai razvija grad budućnosti

Arhitektonski biro Baharash Architecture iz Londona je projektovao i dizajnirao drugu fazu projekta Dubai Održivi Grad. Planom je predviđeno zemljište od 46 hektara, na kome bi se izgradio savremeni urbani centar, gde bi se postavili fotonaponski paneli koji bi proizvodili 50 procenata električne energije od ukupne potrošnje koju bi trošio grad. Kombinovanjem alternativnih vidova transporta i fotonaponskih panela, umanjila bi se emisija ugljen dioksida u atmosferu.

Projekat savremenog grada
slika [link]
Izgradnja ovog urbanog zelenog grada je planirana u 4 faze. Prvo bi se napravile vile i urbana naselja sa individualnim kućama, koje bi bile useljene do kraja 2014. godine. Ostatak projekta bi trebao biti završen do kraja 2016. god.

Zelenilo i ozelenjeni krovovi će dominirati novim urbanim centrom
slika [link]
Grad će biti građen na zemljištu površine 46 hektara, sa ukupno 550 stambenih jedinica i vila, objektima za obrazovanje, organskom proizvodnjom hrane i preko 50.000 m2 fotonaponskih panela, koji bi proizvodili električnu energiju za stanovnike. Svaka kuća će imati na sebi postavljene solarne panele, koji bi obezbeđivali do 60 procenata ukupne električne energije. Osim ovog, planirana je ugradnja savremenih sistema za kontrolu potrošnje vode. Otpadna voda bi se prečišćavala i koristila za navodnjavanje organskih bašti.

Fotonaponski paneli preko parkirališta
slika [link]
Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com i diamond-developers.ae.