27/02/2014

Ptice ugrožene od najveće solarne elektrane

Najveća solarna elektran na svetu, Ajvanpa Solar Elektrik Dženerejting Sistem (Ivanpah Solar Electric Generating System engl.) je otvorena pre nekoliko dana. U pitanju je koncentraciona solarna elektrana, gde se ogledalima fokusira sunčeva energija na tornjeve. Postavljeno je ukupno preko 350.000 ogledala, na površini od 13 kvadratna kilometara.
Ivanpah Solar Electric Generating System
[slika © Wikimedia Commons/Ivanpah Solar Power Facility]

Iako je u pitanju veliki projekat, koji je relativno skoro pušten u rad, naišlo se na određene probleme. Naime, ptice koje preleću u blizini elektrane, zbog jako velike toplote, često budu povređene ili čak bivaju spržene. Temperatura koju dostiže vazduh iznad elektrane ide i preko 500 C. Reflektujuća površina ogledala pticama može izgledati kao jezero, što i dovodi do učestalih povreda. 
Ivanpah Solar Electric Generating System
[slika © Wikimedia Commons/Sbharris]

Na žalost ekologa, projektanti su bili svesni ovih posledica i pre početka izgradnje. Stav Komisije za Energiju Kalifornije je da je cena od 11 ptica, koliko prosečno mesečno strada, mala u odnosu na broj od 140.000 domova koje snabdeva električnom energijom ova elektrana. Naveli su čak i primer da mačke predstavljaju veću opasnost po ptice od ove elektrane.
Toranj elektrane
[slika © Wikimedia Commons/Aioannides]

Generalno gledano, velike solarne elektrane imaju daleko manje štetan uticaj od klasičnih, recimo na ugalj. Nema aerozagađenja, gasova staklene bašte. Dok, u poređenju sa nuklearnim elektranama, ove elektrane sigurno vode u aspektu ekologije.
Solarna elektrana Ivanpah Solar
[slika © Wikimedia Commons/Craig Dietrich]
Sličan problem je postojao i sa vetrogeneratorima, pa su se našli kompromisi. Naime, u vreme seoba ptica, vetrogeneratori se gase. Takođe, u vreme aktivnosti slepih miševa, vetrogeneratori prestaju sa radom. Da li bi se ovakvo rešenje moglo naći i za solarne elektrane, vreme će pokazati. Prednosti su svakako tu, a sunčeva energija je neiscrpna.

Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com. Slike preuzete sa Wikimedia Commons.