26/11/2013

Vlatko je pitao šta znači "energetska efikasnost"?

Posetilac našeg sajta je pitao šta znači fraza "energetska efikasnost" koja se sve češće čuje u medijima. Odgovor je prilično složen. 

slika [sxc.hu]
Naime, energetska efikasnost nije elementarna nauka, već multidisciplinarna. Predstavlja mešavinu više elementarnih naučnih disciplina - mašinstva, elektrotehnike, ekonomije i menadžmenta. Tehnička rešenja daje mašinstvo i elektrotehnika, dok proračun isplativosti investicije predstavlja oblast kojom se bavi ekonomija. Složićete se da nije samo suština uložiti novac u energetsku efikasnost, već je potrebno i proračunati da li se to ulaganje isplati i u kom periodu će se vratiti investicija. Deo vezan za menadžment se više odnosi na samu organizaciju posla ili rada na projektu.
slika [sxc.hu]
Pod energetskom efikasnošću podrazumevamo povećanje stepena efikasnosti određenog procesa ili uređaja upotrebom modernih tehnologija ili redovnim održavanjem. Npr. energetska efikasnost gasnog kotla u domaćinstvu vremenom opada zbog taloženja kamenca na izmenjuvaču toplote. Rešenje je redovno, periodično čišćenje i održavanje kotla i sklopova unutar njega.

slika [sxc.hu]
Energetska efikasnost se odnosi i na domaćinstva i na industriju. Pod energetskom efikasnošću u industriji podrazumevamo poboljšanje nekog procesa sa ciljem boljeg iskorišćenja energije. Npr. smanjenje broja koraka u proizvodnji, zamena zastarelih mašina novijim koje koriste manje energije itd.

Nije jednostavno dati jednu opštu definiciju, pošto je ovo naučna disciplina koja se stalno razvija i pod jakim je uticajem modernih tehnologija.

Nadam se da smo malo bolje pojasnili pojam "energetska efikasnost".


Srdačan pozdrav,
Nikola Pavić
MSc Energetskog menadžmenta