11/10/2013

Prvi solarni trotoar

Prvi solarni trotoar na svetu je postavljen u Vašingtonu, u kampusu Virginia Science and Tchnology. Ukupno je postavljeno 27 solarnih ploča, koje se ne kližu, otporne su na habanje i proizvode električnu energiju. 

Eric Selbst, Senior Land Use Planner, u trenutnku postavljanja
solarnog trotoara
slika [© wtoday.gwu.edu]

Maksimalna snaga solarnih ploča je 400 W, što je dovoljno za rad 450 LED sijalica koje su postavljene ispod ploča na trotoaru. Kompanija koja proizvodi ove solarne ploče, Onyx, se nalazi u Španiji. Inače, poznati su po proizvodnji individualnih i prilagodljivih solarnih panela i ploča koje se mogu koristiti i kao fasade, zastori, nadstrešnice... 


Izgled ploča koje se ugrađuju u solarni trotoar
slika [© worldarchitecturenews.com]
Ove ploče mogu biti i sa termalnim svojstvima (koriste se kao fasade), čak i imaju zaštitu protiv UV i IR zračenja. Ploče, koje imaju ovakva svojstva, otvaraju nove mogućnosti u arhitekturi, posebno danas, kada je upotreba obnovljivih izvora energije sve veća.

Tekst u saradnji sa sajtom gwtoday.gwu.edu. Slike preuzete sa sajtova gwtoday.gwu.edu i worldarchitecturenews.com.