14/06/2013

Energija vetra

Obnovljivi izvori energije spadaju u neiscrpan resurs energije potrebne za svakodnevno čovekovo delanje. Energija koja se sve više koristi u svetu, čak i kod nas, je energija vetra. Posebno značajni regioni Srbije za ovu vrstu energije su Vojvodina, istočna Srbija (Stara planina, Vlasina, Ozren, Rtanj, Crni vrh) i planine (Zlatibor, Kopaonik, Divčibare).

Vetrogeneratori (farma vetrenjača)
slika [sxc.hu]
Energija vetra se koristila ranije za pokretanje vetrenjača koje su mlele brašno (primer na slici je stara vetrenjača u Ravnom Selu). Kinetička energija vetra se ovde koristila kako bi se proizveo mehanički rad.

Vetrenjača u Ravnom Selu
slika [link]
Danas, energija vetra se koristi za proizvodnju električne energije. Koriste se savremeni vetrogeneratori - vetrenjače. Najčešće se postavljaju u vidu vetroparkova (više vetrogeneratora na jednoj lokaciji pogodnoj za tu namenu), ili individualno, za proizvodnju električne energije u zabačenim lokacijama, gde je postavljanje vodova elektromreže velika investicija. 

Postavljanje vetrogeneratora

Prilikom odabira lokacije za postavljanje vetrenjača (ili vetroparkova), potrebno je voditi računa o sledećim karakteristikama vetra:
  • potencijal energije vetra,
  • brzina vetra (i gradijent brzine) i
  • raspoloživa snaga vetra na lokaciji.

Tehnički detalji o energiji vetra i izbora lokacije se obrađuju od slučaja do slučaja, gde se posebno moraju uzeti u obzir meteorološki pokazatelji vazdušnih kretanja za tu tačnu lokaciju.

Vetroparkovi se mogu postavljati na  različitim lokacijama na kopnu (prva slika teksta) ili na moru, gde su vetrovi učestaliji i jači (na narednoj slici). 

Vetropark na moru
slika [sxc.hu]
Tipovi vetrogeneratora

Kada se kaže vetropark ili vetrenjača, prva slika na koju pomislimo je stub sa tri elise. Međutim, postoje dva tipa vetrenjača - horizontalne (Horizontal-Axis Wind Turbine - HWAT) i vertikalne (Vertical-Axis Wind Turbine VAWT). 

Horizontalni vetrogeneratori su pogodni za rad pri vetrovima iz svih pravaca, niža je cena izgradnje, pošto nema potrebe za visokim tornjevima, dok je najveći problem njihovo zaustavljanje zbog njihove velike energije.
Vertikalni vetrogeneratori su najpoznatiji, pošto se najčešće oni koriste prilikom izgradnje velikih vetroparkova. Postoji više podvrsta ovog tipa, u zavisnosti od broja lopatica (jedna, dve ili tri), načinu spajanja lopatica (elastično ili nesavitljivo) i prema orjentaciji rotora (uz ili niz vetar).


Horizontalni i vertikalni vetrogeneratori

Prednosti i nedostaci

Vetroenergija se danas može sigurno koristiti, bez većih opasnosti po životnu sredinu. Naravno, kao i svaka tehnologija, i ova ima svojih mana. Mane se najviše ogledaju u uticaju na okolinu - buka koju prave elise, opasnost po ptice i izgled vetrogeneratora. Interesantan problem nastaje prilikom izgradnje vetroparkova blizu naseljenih kuća, pa se u određenom dobu dana stvara disko efekat u kućama. Disko efekat nastaje tako što elise vetrogeneratora prilikom okretanja, bacaju senku na objekat, koja se naizmenično pojavljuje i sklanja (usled okretanja), što stvara efekat paljenja i gašenja svetla u kući. Ovaj prolem je rešen nadogradnjom softvera, pa se vetrogenerator gasi u onom delu dana, u kom elise bacaju senku na obližnje kuće. Slično je i rešen problem ptica, gde se u doba migracije, gase vetrogeneratori.