27/05/2013

Planira se izgradnja najveće hidroelektrane na svetu

Najveća hidroelektrana na svetu bi trebalo da počne da se gradi u DR Kongo u 2015. godini. Južna Afrika planira da kupuje skoro polovinu proizvodnje te elektrane, koja bi proizvodila 4800 MW električne energije. Plan podrazumeva izgradnju Inga 3 hidroelektrane na Inga vodopadima na reci Kongo. Izvedena studija je pokazala da, niz brana koji će pregrađivati reku, neće bitno uticati na životnu sredinu. Međutim, nevladine organizacije upozoravaju da električnu energiju iz te hidroelektrane, građani DR Kongo neće skoro uopšte koristiti. 
Hidroelektrana Inga 1
slika [link]


Najveći problem, vezan za ovu investiciju, je politička i socijalna nestabilnost i rizik koji sa sobom nosi ulaganje u projekte u takvim državama. Međutim, državna uprav DR Kongo se trudi da, u saradnji sa međunarodnim konsultantskim agencijama, napradi plan da ukupnu proizvodnju električne energije poveća na 40.000 MW, što bi bilo dovoljno da se napaja skoro 40 % Afričkog kontinenta. Ukupna investicija u Inga 3 hidroelektranu bi iznosila oko 120 milijardi dolara. Plan izgradnje Inga 3 ne zahteva izmeštanje velikog broja domova, zbog slabe naseljenosti u okolini vodopada, a neće ni zauzeti veliku površinu zemljišta. Afrička razvojna banka, Svetska banka, Francuska razvojna agencija, Evropska investiciona banka i Razvojna banka južne Afrike su izrazile interesovanje za ovu investiciju.


Pojedini savetnici iz Međunarodne energetske agencije smatraju da napajanje Afrike preko električne mreže nije efektivno, već predlažu da se 70 % afričkog kontitnenta može snabdevati električnom energijom koja se proizvodi lokalno, na mestu gde se i troši, pomoću obnovljivih izvora energije (misleći najviše na solarnu energiju). Pretpostavlja se da će se energija proizvedena iz ove elektrane transportovati u Južnu Afriku gde će se koristiti za potrebe velikih rudnih kompanija.

U saradnji sa sajtom inhabitat.com.