22/05/2013

Norveški naučnici rade na prvom podvodnom potrojenju za skladištenje energije

Tim norveških naučnika je predstavio način kako se može energija skladištiti na dnu mora. Ideju je ravila firma Subhydro AS u vidu podvodne reverzibilne hidroelektrane, koju pokreće pritisak vode pri dnu okeana a može se koristiti i reverzibilni efekat kako bi se energija skladištila.
Reverzibilna podvodna hidroelektrana
slika [link]
Kako bi objasnio koncept rada, Rainer Schramm, tvorac idejnog rešenja i osnivač firme Subhydro, uporedio je ovu tehnologiju sa otvaranjem poklopca podmornice na dnu mora, gde bi voda pod velikim pritiskom ušla u podmornicu i izbacila sav vazduh iz nje. 

Projekat se razvija u saradnji sa još jednom norveškom firmom Sintef, koja je ekspert u polju energije i podvodnih tehnologija. Kada se poveže na elektroenergetski sistem, ova vrsta elektrane se može koristiti za čuvanje energije zbog svog reverzibilnog karaktera. Na taj način se omogućava priobalnim zemljama da prošire svoje kapacitete za skladištenje energije. Dosadašnji način se oslanjao na reverzibilne hidroelektrane na jezerima (u Srbiji je to HE Bajina Bašta).

Elektrana se postavlja na morsko dno, na dubini od 400-800 m. Opremljena je ventilom, koji kada se otvori, voda počinje da ulazi u rezervoare i pri tom pokreće turbinu. Turbina je povezana sa generatorom koji proizvodi električnu energiju.

Ovakav sistem se može povezati i sa obnovljivim izvorima energije, recimo vetrogeneratorima. Tada bi pri jakom vetru, višak energije iz vetrogeneratora, bio korišćen za reverzibilan rad podvodne hidroelektrane, gde bi se voda izbacivala iz rezervoara.

Tekst u saradnji sa sajtom Ihabitat.com.