28/05/2013

Energija dobijena iz vetra se može skladištiti

Nova studija koju je uradila Nacionalna laboratorija za energiju Severozapadni Pacifik, pokazala je da se na dve lokacije može skladištiti energija vetra. Komprimovani vazduh se skladišti kada ima vetra ili noću, kada je potražnja za energijom generalno manja. Ovakav sistem ima mogućnost prelaska sa režima skladištenja na režim proizvodnje energije u jako kratkom vremenskom intervalu.

Vetrogeneratori

Sistem skladištenja energije je sličan onom opisanom u članku, samo što se u ovom slučaju skladišti vazduh pod pritiskom. Dakle, kada ima viška energije, vazduh se sabija u podzemna geološka skladišta pomoću kompresora. Kada skoči potreba za energijom u sistemu, vazduh se zagreva i prolazi kroz turbine kako bi napravio električnu energiju. Sistem ima karakter reverzibilnih elektrana sa mogućnošću regeneracije do 80% energije.

Ovakve elektrane već postoje, jedna se nalazi u Nemačkoj a druga u državi Alabama (u SAD) i koriste za skladištenje veštačke slane pećine. Studija je obuhvatila porozne pećine u Severozapadnom Pacifiku kao skladište energije. Otkrivene su dve lokacije na kojima se može skladištiti energija. Prva, koja se zove Kolumbijska brda se nalazi u Oregonu. Na ovoj lokaciji se može iskoristiti obližnji gasovod, kako bi se zagrevao vazduh prilikom vraćanja na površinu i tako bi se stvaralo dvostruko više energije nego u klasičnoj elektrani na prirodni gas. Druga lokacija, poznata kao Yakima Mineral u Vašingtonu, nema pristup prirodnom gasu, ali se za zagrevanje vazduha prilikom regeneracije energije i za hlađenje vazduha prilikom skladištenja, može koristiti geotermalna energija.

Skladištenje energije još uvek predstavlja veliki izazov, pa se ovakve metode mogu isplatiti na duži period, posebno zato što se energija može skladištiti kada je ima u višku (noću recimo) a može se i kombinovati sa drugim obnovljivim izvorima energije - u proleće kada su jači vodotokovi, opterećenje mogu preuzeti hidroelektrane, a višak energije tako generisan se može koristiti za skladištenje vazduha, koji bi se kasnije mogao koristiti kada za to nastane potreba.

Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com